↑ Return to Wie zijn wij?

Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

 

Copyright

© schapenzaken.nl 2013. De teksten op deze website mogen niet doorgeplaatst worden zonder toestemming. Citeren mag alleen met bronvermelding. Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

 

Colofon

Deze website is ontwikkeld en samengesteld door Schapenzaken. Hoewel Schapenzaken probeert correcte informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, is er een mogelijkheid dat de geboden informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is; dit kan echter niet altijd voorkomen worden.

Schapenzaken spant zich ervoor in om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.

Schapenzaken is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Schapenzaken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of informatie die door middel van deze website is verkregen of die het gevolg is van beweringen, meningen en/of vertoningen, geuit in artikelen, mededelingen of andere bijdragen op deze website.